• Zwijsen, 2007, 3-8 Jaar
  • ISBN 978-90-276-7252-0

Sara en Kaai zijn op weg.
Ze gaan naar het eiland Schier.
Maar Schier is erg ver weg.
Lukt dat wel, op een vlot?


Kaai woont niet meer op Schier.
Zijn eiland, waar alles fijn was.
Hij woont nu aan wal.
Niet aan zee, maar bij een vaart.

Kaai mist zijn opa, pake Japik.
En hij mist de duinen en het strand.
Kaai wil kaper worden.
Maar dat kan alleen op zee...

Lydia Rood