• Van Goor, 1982, 12-17 Jaar
  • ISBN 90-10-03997-8

Het debuut van Lydia Rood gaat over Donald, die na de dood van zijn vader verhuisd is naar een andere stad.
Hij heeft geen vrienden en voelt zich verlegen in zijn nieuwe klas.
Als hij een geheimzinnig manuscript vindt op zolder, denkt hij dan ook meteen aan de verhalen die hij zal kunnen vertellen over het avontuur dat hij nu ongetwijfeld zal beleven...
Zijn speurtocht, met hulp van een vreemd meisje en een nog vreemdere oude man, voert naar het verleden...
En als Donald de antwoorden op zijn vragen gevonden heeft, merkt hij tot zijn verrassing dat hij onderweg ook nieuwe vrienden heeft gekregen...

Lydia Rood