Recensies Blauwtje

Het verschijnen van Blauwtje is niet ongemerkt gebleven. Zo schreef Rebecca van de Kar een recensie op Chicklit.nl, noemde Bas Maliepaard het boek in Trouw "een aangrijpend, eerlijk relaas over zomerweek met autisten" en vergeleek Pjotr van Lenteren van de Volkskrant  mij met sprookjesverteller Paul Biegel... wat een eer!

Lydia Rood