Het boek Job is een geschreven portret, waarvan al vele drukken zijn verschenen. Het probeert door te dringen in de wereld van Lydia's autistische broer Job en beschrijft diens ontwikkeling van kind tot volwassene, zoals beleefd door hemzelf, zijn moeder, zijn vader, zijn broers en zussen en de mensen die beroepshalve met hem te maken hebben gehad. In gesprekken met zijn zus doet Job zelf een wanhopige pogingen te beschrijven hoe het is om autistisch te zijn.

Lydia Rood over dit boek: 'Als je zoiets doet, moet je ook de mislukkingen laten zien, en de beschamende incidenten vertellen. Het heeft geen zin iemand te portretteren zonder volkomen eerlijk te zijn.'

Lydia Rood