• Zwijsen, 2008, 3-8 Jaar
  • ISBN 978-90-276-6839-4

Kaai en Sara zijn op weg naar Schier.
Ze varen op hun vlot.
Ze gaan naar pake Japik, Kaais opa.
Kaai mist hem zo.
Sara wil niet terug naar huis.
Zij mag nu mee met Kaai.

Op zee krijgen Sara en Kaai ruzie.
Sara gaat boos van het vlot af.
Waar is ze nu?
Kaai is bang.

Het gat in de nacht is het vervolg op De kaper van de nes.

Lydia Rood